El Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a Cambrils ha presentat una instància sol·licitant que es destini una partida pressupostària per renovar les zones infantils dels parcs de Cambrils. “Els representants públics, estem en l’obligació de vetllar pel bon estat de les instal·lacions de Cambrils”, ha recordat la regidora de Cs, Patricia de Miguel.

La regidora de Cs ha explicat que “Cambrils compta amb un total de 43 zones de joc infantil que no disposen de tendals o zones d’ombra”, i això suposa que “en els mesos de temporada alta, el seu ús en les hores de màxima calor sigui impossible”. També, ha destacat que “moltes d’aquestes zones d’esbarjo es situen sobre en zones de sorra” pel que “després de les pluges quedan inutilitzables, ja que només tres parcs infantils disposen de plataformes de cautxú”.

Tanmateix, De Miguel ha volgut recordar que Ciutadans va presentar fa uns mesos en sessió plenària “una iniciativa per a la creació de parcs adaptats a nens amb discapacitat”. En aquest sentit, ha volgut saber “per què encara no ha estat construït i quin és el calendari d’execució”.